Κλάδεμα:

 

Εκλογή Υποκειμένου:

Η εκλογή του κατάλληλου υποκειμένου αποτελεί τη βάση για την ικανοποιητική ανάπτυξη των φυτών στον αμπελώνα και την παραγωγή προϊόντων ποιότητος. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

Εκλογή Ποικιλίας:

Για την εκλογή ποικιλίας λαμβάνονται υπόψη:

 

 

Πηγές: https://el.wikipedia.orgwww.gaiapedia.gr ,Νικολάου Ν. Α., 2011. Αμπελουργία. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη, Νικολάου Ν. Α., 2012. Αμπελογραφία. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη

Αφήστε μια απάντηση