Κλάδεμα:

 • Χειμερινό ή ξηρό: Κατά τη χειμέρια ανάπαυση των πρέμνων (Φεβρουάριος – Μάρτιος), αφαίρεση κληματίδων ή τμημάτων τους και βραχιώνων
  • Κλάδεμα διαμόρφωσης: Αφορά την ανάπτυξη και υποστήριξη του σκελετού των φυτών και εφαρμόζεται για 3 – 4 χρόνια από την εγκατάσταση
  • Κλάδεμα καρποφορίας: Αφορά τη ρύθμιση της παραγωγής και το σχήμα του πρέμνου
 • Θερινό ή χλωρό: Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, αφαίρεση χλωρών οργάνων του πρέμνου
  • Αραίωση Ταξιανθιών: Πριν ή και μετά την άνθιση
  • Αραίωση Ραγών: Μετά το δέσιμο των ταξιανθιών
  • Βλαστολόγημα: Κατά τη διαμόρφωση των νεαρών φυτών
  • Κορυφολόγημα: Λίγο πριν, κατά ή και λίγο μετά την άνθιση
  • Χαραγή:
   • Πριν και μετά την άνθιση : Μείωση ανθόρροιας ή αποτροπή πτώσης ραγών
   • Μετά την άνθιση (αγίγαρτες ποικιλίες): Μείωση ανθόρροιας και αύξηση μεγέθους ράγας
   • Μετά τον περκασμό (πρώιμες ποικιλίες): Βελτίωση χρωματισμού ραγών και προώθηση ωρίμανσης
  • Ξεφύλλισμα: Κατά την έναρξη της ωρίμανσης

 

Εκλογή Υποκειμένου:

Η εκλογή του κατάλληλου υποκειμένου αποτελεί τη βάση για την ικανοποιητική ανάπτυξη των φυτών στον αμπελώνα και την παραγωγή προϊόντων ποιότητος. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ικανοποιητική συγγένεια με την ποικιλία παραγωγής
 • Ικανοποιητική προσαρμογή στις εδαφικές συνθήκες
  • Αντοχή στη φυλλοξήρα
  • Αντοχή στους νηματώδεις
  • Αντοχή στις σηψιρριζίες
  • Προσαρμογή σε συμπαγή εδάφη
  • Προσαρμογή σε ασφυκτικές συνθήκες
  • Αντοχή στη χλώρωση
  • Αντοχή στα άλατα
  • Προσαρμογή σε όξινα εδάφη
  • Αντοχή στην ξηρασία
  • Ζωηρότητα

Εκλογή Ποικιλίας:

Για την εκλογή ποικιλίας λαμβάνονται υπόψη:

 • Περιορισμοί της νομοθεσίας που αφορούν τις ζώνες ονομασίας προέλευσης και την ταξινόμηση των διαφόρων ποικιλιών σε εθνικό επίπεδο
 • Συνθήκες της αγοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και η ζήτηση
 • Χαρακτηριστικά της ποικιλίας
 • Κλιματικές παράμετροι της περιοχής

 

 

Πηγές: https://el.wikipedia.orgwww.gaiapedia.gr ,Νικολάου Ν. Α., 2011. Αμπελουργία. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη, Νικολάου Ν. Α., 2012. Αμπελογραφία. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη