Σπορά:

 • Εποχή: Όλο το χρόνο. Ιδανικά το Φθινόπωρο – Χειμώνα
 • Βάθος: 0,5 cm

Θερμοκρασίες:        

 • Βέλτιστη: 10 – 21oC

Έδαφος:

 • Αμμώδες
 • Αμμοπηλώδες
 • Οργανικό

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,5 – 6,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: 2,5 – 3 μήνες μετά τη σπορά, όταν το φυτό αποκτήσει ύψος 30 – 40 cm
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά

Ασθένειες:

 • Ωίδιο
 • Σκληροτίνια

Εχθροί:

 • Σιδηροσκώληκας
 • Νηματώδεις
 • Ψύλλα

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr