Σπορά:

 • Εποχή:  Χειμώνας

Φύτευση μοσχευμάτων:

 • Εποχή: Καλοκαίρι (Ιούλιο – Αύγουστο)
 • Βάθος: 50 cm
 • Αποστάσεις: 3 m μεταξύ των γραμμών και 2 – 3 m επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

 • Ελάχιστη:  –25oC
 • Βέλτιστη: 10 – 21oC
 • Μέγιστη: 42oC

Έδαφος:

 • Αμμώδες
 • Πηλώδες

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,5 – 6,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Αύγουστο – Σεπτέμβριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά

Ανθεκτικό σε ασθένειες και εχθρούς

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr