Φύτευση:

  • Εποχή:  Φθινόπωρο (Νοέμβριο) ή Άνοιξη (Φεβρουάριο – Μάρτιο)
  • Αποστάσεις: 1,5 – 2,0 m μεταξύ γραμμών και 1,0 – 1,5 m επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

  • Ελάχιστη: 0oC

Έδαφος:

  • Μέσης σύστασης

Άρδευση:

  • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

  • Εποχή: Καλοκαίρι (Ιούνιο) – Φθινόπωρο (Οκτώβριο – Νοέμβριο)
  • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά

Εχθροί:

  • Κοκκοειδή

 

Πηγές:www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org, Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.