Φύτευση μοσχευμάτων:

  • Εποχή: Άνοιξη ή Φθινόπωρο
  • Αποστάσεις: 0,50 m μεταξύ των γραμμών και 0,25 m επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

Ανθεκτικό σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες

Έδαφος:

  • Αμμοαργιλλώδη
  • Ασβεστούχα

pH:

  • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,5

Άρδευση:

  • Ξηρικό

Συγκομιδή:

  • Εποχή: Στο στάδιο της άνθισης. Σε όλη τη βλαστική περίοδο μπορούν να γίνουν 2 – 4 συγκομιδές

Ασθένειες:

  • Βοτρύτης
  • Πύθιο
  • Σκληρωτινίαση

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org, Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.