Φύτευση μοσχευμάτων:

  • Εποχή: Άνοιξη (Μάρτιο)
  • Αποστάσεις: 1,0 – 1,4 m μεταξύ των γραμμών και 0,5 – 0,7 m επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

Ήπιες έως υψηλές θερμοκρασίες

Έδαφος:

  • Ασβεστούχα

pH:

  • pH: 4,5 – 8,7
  • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,0

Άρδευση:

  • Ξηρικό
  • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

  • Εποχή:  Μάιο  – Σεπτέμβριο
  • Μέθοδος συγκομιδής: Δρεπάνια ή χορτοκοπτικές μηχανές

Ασθένειες:

  • Ωίδιο

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr, Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.