Σπορά:

Θερμοκρασίες:

Έδαφος: Βαθιά, αμμώδη, αργιλώδη και καλά αποστραγγιζόμενα

pH:

Άρδευση: Αρδευτικό

Εποχή συγκομιδής: Μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι το Νοέμβριο

Μέθοδος συγκομιδής: Με τα χέρια και με καρυδοσυλλεκτικές μηχανές


Ασθένειες:


Εχθροί:

 

 

 

Πηγές:

www.gaiapedia.gr, https://wikifarmer.com

Αφήστε μια απάντηση