Σπορά:

 • Εποχή: Δεκέμβριο – Φεβρουάριο
 • Βάθος: 40 – 60 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: -2 – 10οC
 • Βέλτιστη: 22 – 30οC
 • Μέγιστη: 30 – 45οC

Έδαφος:

 • Βαθιά
 • Αργιλοασβεστώδες
 • Αργιλώδη και καλά αποστραγγιζόμενα

pH:

 • Μεγαλύτερο από 6,0
 • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,0

Άρδευση: Αρδευτικό

Εποχή συγκομιδής: Φθινόπωρο  (Σεπτέμβριο – Νοέμβριο)

Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια και με μηχανικά μέσα (δονητές)


Ασθένειες:

 • Ανθράκωση
 • Φυτοφθόρα
 • Βακτήριωση
 • Σηψιρριζίες

Εχθροί:

 • Βλαστορύχτης
 • Καρπόκαψα

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.novagreen.gr, https://agrosimvoulos.gr