Σπορά:

 • Εποχή: Από το Νοέμβρη μέχρι τις αρχές της άνοιξης
 • Βάθος: 25 – 30 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 0 – 18οC
 • Βέλτιστη: 28 – 38οC
 • Μέγιστη: 38 – 45οC

Έδαφος:

 • Βαθιά
 • Ελαφρά
 • Αμμοπηλώδη

pH:

 • Μεγαλύτερο από 6,0
 • Ιδανικό pH: 6,0 – 8,5

Άρδευση: Αρδευτικό

Εποχή συγκομιδής: Τέλη Αυγούστου με μέσα Σεπτεμβρίου

Μέθοδος συγκομιδής: Ράβδισμα ή τίναγμα των δέντρων και με δονητές


Ασθένειες:

 • Νέκρωση βραχιόνων
 • Βερτισιλλίωση
 • Βοτρύτης
 • Σηψιρριζίες
 • Καμαροσπόριο
 • Φυτοφθόρα
 • Σεπτορίωση
 • Σκωρίαση

Εχθροί:

 • Καπνώδης
 • Σκολύτης
 • Σινόξυλο
 • Έντομα αποθήκης
 • Ψύλλα
 • Ευρύτομο
 • Σκώρος
 • Τζιτζικάκι
 • Κοκκοειδή
 • Τρωγόκαρπος

 

 

Πηγές:

www.gaiapedia.gr , www.tsougrana.eu,https://el.wikipedia.org