Σπορά σε σπορεία:

 • Εποχή: Καλοκαίρι (Αύγουστο)

Φύτευση:

 • Εποχή: Φθινόπωρο (Οκτώβριο – Νοέμβριο)
 • Αποστάσεις: 0,7 – 1,0 m μεταξύ των γραμμών και 0,25 – 0,35 m επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

 • Βέλτιστη: 20 – 30oC

Έδαφος:

 • Ασβεστούχο
 • Αποστραγγιζόμενο
 • Αμμώδες

pH:

 • pH: 4,5 – 8,0
 • Ιδανικό pH: 6,3

Άρδευση:

 • Ξηρικό
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Μάιο – Ιούνιο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χορτοκοπτικές μηχανές

 

Ανθεκτικό σε εχθρούς και ασθένειες

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org ,Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.