Φύτευση μοσχευμάτων:

 • Αναλογία αρσενικών/θηλυκών φυτών: 1:6 μέχρι 1:8
 • Αποστάσεις: 4,0 – 4,5 m μεταξύ των γραμμών και 1 m επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

 • Ελάχιστη: –43oC
 • Βέλτιστη: 10 – 15oC
 • Μέγιστη: 40oC

Έδαφος:

 • Αμμοπηλώδες
 • Οργανικό
 • Αποστραγγιζόμενο

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,5 – 7,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

 

Εποχή συγκομιδής: Φθινόπωρο – Άνοιξη

Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά με ράβδισμα ή κλάδεμα των καρποφόρων κλάδων


Ασθένειες:

 • Βερτισιλλίωση

 

Εχθροί:

 • Μελίγκρα

 

 

Πηγές:www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org