Φύτευση:

 • Εποχή: Φεβρουάριο – Μάιο
 • Αποστάσεις: 2 m μεταξύ των γραμμών και 1,0 – 1,5 m επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

 • Ελάχιστη:  –10oC
 • Βέλτιστη:  ≥ 14oC

Έδαφος:

 • Αποστραγγιζόμενο
 • Μέσης σύστασης
 • Ασβεστώδες
 • Χαλικώδες

Άρδευση:

 • Ξηρικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Μάιο – Αύγουστο.  9 – 12 συλλογές κάθε 8 – 12 μέρες

Εχθροί:

 • Ετερόπτερα

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr,https://el.wikipedia.org, http://dspace.aua.gr/, Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.