Φύτευση:

 • Εποχή: Καλοκαίρι
 • Βάθος: 15 – 20 cm
 • Αποστάσεις: 20 cm μεταξύ των γραμμών και 10 – 15 cm επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

 • Ελάχιστη: 12 – 15oC

Έδαφος:

 • Μέσης γονιμότητας
 • Αποστραγγιζόμενο

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,5 – 7,0

Άρδευση:

 • Ξηρικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Οκτώβριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά

Ασθένειες:

 • Ριζοκτονία
 • Ξερή γάγγραινα

Εχθροί:

 • Τυφλοπόντικες
 • Αρουραίοι

 

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr, Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.