Φύτευση:

 • Εποχή: Άνοιξη  ή Φθινόπωρο
 • Αποστάσεις: 50 – 80 cm μεταξύ των γραμμών και 7 – 10 cm επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες

Έδαφος:

 • Ελαφρύ
 • Γόνιμο

pH:

 • pH: 5,5 – 8,0
 • Ιδανικό pH: 6,6

Άρδευση:

 • Ξηρικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Ιούνιο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Αλτερνάρια
 • Βακτηριακές προσβολές
 • Βοτρύτης
 • Ριζοκτόνια
 • Φουζάριο

Εχθροί:

 • Αλευρώδης
 • Αφίδες
 • Κάμπιες Λεπιδοπτέρων

 

 

Πηγές:www.gaiapedia.gr , https://el.wikipedia.org, https://agrosimvoulos.gr, Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.