Φύτευση:

 • Εποχή: Άνοιξη ή Φθινόπωρο
 • Αποστάσεις: 1,20 – 1,50 m μεταξύ των γραμμών και 0,80 – 1,00 m επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

Μετρίως ανθεκτική σε συνθήκες παγετού

Έδαφος:

 • Αμμοπηλώδες
 • Χαλικώδες
 • Ασβεστούχο
 • Αποστραγγιζόμενο

pH:

 • pH: 5,8 – 8,3

Άρδευση:

 • Ξηρικό
 • Αρδευτικό

Κλάδεμα:

 • Εποχή: Φθινόπωρο (Αμέσως μετά τη συγκομιδή)

Συγκομιδή:

 • Εποχή:  Καλοκαίρι (Ιούλιο)
 • Μέθοδος συγκομιδής: Δρεπάνια ή μηχανήματα

Ασθένειες:

 • Νηματώδεις
 • Μύκητες του εδάφους

 

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org,www.gaiapedia.gr, Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.