Φύτευση:

  • Εποχή: Άνοιξη (Απρίλιο – Μάιο)
  • Αποστάσεις: 0,80 – 1,0 m μεταξύ των γραμμών και 0,60 – 0,70 m επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

  • Ελάχιστη: 0oC

Έδαφος:

  • Αμμοπηλώδες
  • Οργανικό
  • Αποστραγγιζόμενο

pH:

  • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,0

Άρδευση:

  • Αρδευτικό

Κλάδεμα:

  • Εποχή: Φθινόπωρο

Συγκομιδή:

  • Εποχή: Καλοκαίρι

 

Ανθεκτική σε ασθένειες και εχθρούς

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr, Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.