Φύτευση:

Θερμοκρασίες:        

Έδαφος:

pH:

Άρδευση:

Κλάδεμα:

Συγκομιδή:

 

Ανθεκτική σε ασθένειες και εχθρούς

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr, Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.

Αφήστε μια απάντηση