Φύτευση:

 • Εποχή: Φεβρουάριο – Μάρτιο
 • Αποστάσεις: 40 – 60 cm μεταξύ των γραμμών

Θερμοκρασίες:        

Ευαίσθητο σε συνθήκες παγετού

 • Βέλτιστη: 18 – 25oC

Έδαφος:

 • Αμμώδες
 • Αμμοπηλώδες
 • Οργανικό

pH:

 • pH: Μεγαλύτερο ή ίσο με 6,0

Άρδευση:

 • Ξηρικό
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή για φύλλα:

 • Εποχή: Όταν το φυτό αποκτήσει ύψος 40 cm
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά

Συγκομιδή για σπόρο:

 • Εποχή: Όταν έχει ωριμάσει το 70% των σκιαδιών
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Ωίδιο
 • Σκληρωτίνια
 • Τεφρά Σήψη
 • Βακτηρίωση (Erwinia carotovora)
 • Αλτερναρίωση

Εχθροί:

 • Νηματώδεις
 • Σιδηροσκλώληκας
 • Αφίδες
 • Αγροτίδα
 • Αρουραίοι

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org, Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.