Φύτευση:

 • Εποχή: Άνοιξη ή Φθινόπωρο
 • Βάθος: 40 – 50 cm
 • Αποστάσεις: 3 – 4 m μεταξύ των φυτών

Θερμοκρασίες:        

 • Ελάχιστη: 0oC
 • Μέγιστη: 43 – 44oC

Έδαφος:

 • Ασβεστολιθικό
 • Ξηρικό

Άρδευση:

 • Ξηρικό
 • Αρδευτικό τα πρώτα έτη της καλλιέργειας

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Ιούνιο – Σεπτέμβριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά

Ασθένειες:

 • Ίσκα
 • Eutyra armeniaca

Εχθροί:

 • Κοκκοειδή
 • Κάμπια της Λιπαρίδας
 • Αφίδες
 • Ημίπτερο Agonoscena cistiputon
 • Κολεόπτερο Sinoxylon sexdentatum

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr, Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.