Φύτευση:

 • Εποχή: Όλο το έτος
 • Βάθος: 0,5 – 1,0 cm
 • Αποστάσεις: 20 – 25 cm μεταξύ των γραμμών και 10 cm επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

Ανθεκτικό σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες

 • Βέλτιστη: 15 – 18,5oC

Έδαφος:

 • Αμμώδες
 • Ασβεστούχο
 • Μέσης σύστασης

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Ανάπτυξη ικανοποιητικού φυλλώματος

Ασθένειες:

 • Ωίδιο
 • Σκληρωτίνια
 • Τεφρά Σήψη
 • Σεπτόρια
 • Περονόσπορος
 • Κερκόσπορα

Εχθροί:

 • Νηματώδεις
 • Σιδηροσκώληκας
 • Τετράνυχος
 • Ψύλλα

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org