Φύτευση:

 • Εποχή: Άνοιξη
 • Αποστάσεις: 3,5 – 4,0 m μεταξύ των γραμμών και 3,0 – 3,5 m επί της γραμμής
 • Ανάγκη υποστύλωσης

Θερμοκρασίες:        

 • Ελάχιστη: –12oC

Έδαφος:

 • Αργιλλοπηλώδες
 • Γόνιμο
 • Αποστραγγιζόμενο

pH:

 • pH: 5,5 – 7,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Κλάδεμα διαμόρφωσης:

 • Γραμμοειδές
 • Ημικρεββατίνα
 • Κρεββατίνα

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Οκτώβριο – Νοέμβριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά

Ασθένειες:

 • Φυτοφθόρα
 • Ριζοκτόνια
 • Αρμιλάρια
 • Βοτρύτης
 • Αλτενάρια
 • Βακτηριακό Έλκος

Εχθροί:

 • Βαμβακάδα
 • Κλεονός
 • Μηλολόνθη
 • Θρίπας
 • Ακάρεα Tentranychidae
 • Νηματώδεις

 

Πηγές:https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr, Βασιλακάκης Μ., 2004. Γενική και Ειδική Δενδροκομία. Εκδόσεις Γαρταγάνης. Θεσσαλονίκη.