Φύτευση:

 • Εποχή: Φθινόπωρο
 • Αποστάσεις: 50 cm μεταξύ των γραμμών και 30 cm επί της γραμμής (διπλές γραμμές φύτευσης)

Θερμοκρασίες:        

Ευαίσθητο σε χαμηλές θερμοκρασίες

 • Βέλτιστη: 20 – 21oC
 • Μέγιστη: 32oC

Έδαφος:

 • Αμμοπηλώδες
 • Αποστραγγιζόμενο

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,0 – 6,0

Άρδευση:

 • Ξηρικό
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Πριν την πλήρη ωρίμανση
 • Μέθοδος συγκομιδής: Ειδικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Ασθένεια Μαρασμού
 • Ροζ ασθένεια
 • Βακτηριακή σήψη καρδιάς
 • Ανθράκωση
 • Μυκητιακή σήψη καρδιάς
 • Σάπισμα ριζών
 • Μαύρη σήψη
 • Σήψη άκρου
 • Σήψη πυρήνα
 • Κίτρινη Κηλίδα

Εχθροί:

 • Αλευρώδης
 • Κλίμακες
 • Θρίπες
 • Ακάρεα
 • Mealybugs
 • Symphylids
 • Μυρμήγκια

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org, Βασιλακάκης Μ., 2004. Γενική και Ειδική Δενδροκομία. Εκδόσεις Γαρταγάνης. Θεσσαλονίκη.