Φύτευση:

 • Αποστάσεις: 6 – 7 m μεταξύ των γραμμών και 5 – 6 m επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

 • Ελάχιστη: 8oC
 • Βέλτιστη: 23 – 28oC

Έδαφος:

 • Αμμώδες – Αργιλώδες
 • Αποστραγγιζόμενο

pH:

 • pH: 4,5 – 8,2
 • Ιδανικό pH: 5,0 – 7,0

Άρδευση:

 • Ξηρικό

Κλάδεμα καρποφορίας:

 • Εποχή: Άνοιξη

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Καλοκαίρι
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά

Ασθένειες:

 • Erwinia psidii

Εχθροί:

 • Erinnyis ello
 • Eupseudosoma aberrans
 • Snowy Eupseudosoma
 • Hypercompe icasia
 • Θηλαστικά
 • Πτηνά

 

 

Πηγές: www.mistikakipou.gr , https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr, Βασιλακάκης Μ., 2004. Γενική και Ειδική Δενδροκομία. Εκδόσεις Γαρταγάνης. Θεσσαλονίκη.