Φύτευση:

 • Εποχή: Άνοιξη
 • Αποστάσεις: 12 – 15 x 12 – 15 m μεταξύ των φυτών
 • Ανάγκη υποστύλωσης

Θερμοκρασίες:        

 • Ελάχιστη: 9oC
 • Μέγιστη: 33oC

Έδαφος:

 • Αμμώδες
 • Αργιλώδες
 • Πηλοαμμώδες
 • Αργιλοπηλώδες
 • Αποστραγγιζόμενο

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,5 – 6,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Κλάδεμα καρποφορίας:

 • Εποχή: Μετά τη συγκομιδή

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Πριν την πλήρη ωρίμανση
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά με ψαλίδι

Ασθένειες:

 • Φουζάριο
 • Κλαδοσπόριο
 • Σχίσιμο Επιδερμίδας

Εχθροί:

 • Νηματώδεις
 • Θρίπες
 • Σκαθάρια
 • Άλγη
 • Αφίδες
 • Κάμπιες
 • Ακάρεα

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, Βασιλακάκης Μ., 2004. Γενική και Ειδική Δενδροκομία. Εκδόσεις Γαρταγάνης. Θεσσαλονίκη.