Φύτευση:

 • Εποχή: Άνοιξη
 • Αποστάσεις: 5 x 5 m μεταξύ των φυτών

Θερμοκρασίες:        

 • Ελάχιστη: 0oC
 • Βέλτιστη: 24 – 35oC

Έδαφος:

 • Αμμώδες
 • Αποστραγγιζόμενο

pH:

 • pH: 4,0 – 8,5
 • Ιδανικό pH: 5,5 – 6,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Νοέμβριο – Δεκέμβριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά με ειδικό κοπτικό εργαλείο

Ασθένειες:

 • Φουζάριο
 • Βερτιτσιλλίωση
 • Φυτόφθορα
 • Μαύρη κηλίδωση
 • Ανθράκωση
 • Καστανή σήψη
 • Μελάνωση λαιμού
 • Ιός Μωσαϊκού αγγουριού
 • Ιός BSV
 • Ιός BBTV

Εχθροί:

 • Βλαστορύκτης
 • Κοκκοειδές
 • Τετράνυχος
 • Νηματώδεις
 • Θρίπες

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr , Βασιλακάκης Μ., 2004. Γενική και Ειδική Δενδροκομία. Εκδόσεις Γαρταγάνης. Θεσσαλονίκη.