Φύτευση:

 • Εποχή: Νοέμβριος
 • Αποστάσεις: 5 x 5-6 m μεταξύ των φυτών

Θερμοκρασίες:        

 • Ελάχιστη: –25oC
 • Μέγιστη: 35oC

Έδαφος:

 • Αμμοπηλώδες
 • Αποστραγγιζόμενο

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Κλάδεμα καρποφορίας:

 • Χειμερινό: Βραχύ ή μακρό. Συνιστάται μικτό χειμερινό κλάδεμα
 • Θερινό: Αφαίρεση λαίμαργων βλαστών (Ιούνιο)

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Μάιο – Σεπτέμβριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά

Ασθένειες:

 • Μυκητολογικές
  • Μονίλια
  • Εξώασκος
  • Κορύνεο
  • Ωίδιο
  • Αδρομύκωση
  • Σκωρίαση
  • Κλαδοσπορίωση
  • Έλκος κλαδίσκων
 • Προκαρυωτικές
  • Βακτηριακό έλκος
  • Καρκίνος
  • Πρώιμη βλάστηση και ξήρανση ροδακινιάς
 • Ιολογικές
  • Σάρκα
  • Νεκρωτική δακτυλιακή κυλίδωση
  • Μωσαϊκό ροδακινιάς
  • Νανισμός δαμασκηνιάς
  • Βοθρίωση στελέχους ροδακινιάς
 • Μη μεταδοτικές
  • Τροφοπενίες

Εχθροί:

 • Aculus comutus
 • Hyalopterus pruni
 • Αλευρώδης αφίδα ροδακινιάς
 • Πράσινη μελίγκρα ροδακινιάς
 • Λεκάνιο ροδακινιάς
 • Βαμβακάδα ροδακινιάς
 • Sphaerolecanium prunastri
 • Ανάρσια
 • Καρπόκαψα ροδακινιάς
 • Φυλλοδέτης
 • Κίτρινος Τετράνυχος

 

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org,www.gaiapedia.gr, Βασιλακάκης Μ., 2004. Γενική και Ειδική Δενδροκομία. Εκδόσεις Γαρταγάνης. Θεσσαλονίκη.