Φύτευση:

 • Εποχή: Άνοιξη
 • Αποστάσεις: 5,0 x 3,5 – 5,0 x 4,0 m μεταξύ των φυτών στο θάμνο και 5,0 x 2,0 m στο δένδρο

Θερμοκρασίες:        

 • Ελάχιστη: –12oC
 • Μέγιστη: 44oC

Έδαφος:

 • Αργιλώδες
 • Αμμώδες
 • Πηλώδες
 • Αποστραγγιζόμενο

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,5 – 7,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Κλάδεμα καρποφορίας:

 • Εποχή: Χειμώνα

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Φθινόπωρο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά με ψαλίδι

Ασθένειες:

 • Ξήρανση δένδρου
 • Νέκρωση βλαστών
 • Ανθράκωση
 • Βακτηρίωση
 • Σήψεις λαιμού και ριζών
 • Σήψεις καρπού

Εχθροί:

 • Aphis punicae
 • Amphicerus bimaculatus
 • Capnodis tenebrionis
 • Aleurothrixus floccosus

 

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr, Βασιλακάκης Μ., 2004. Γενική και Ειδική Δενδροκομία. Εκδόσεις Γαρταγάνης. Θεσσαλονίκη.