Φύτευση:

  • Εποχή: Άνοιξη
  • Αποστάσεις: 60 cm μεταξύ των γραμμών και 30 cm επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

Ευαίσθητο σε συνθήκες παγετού

Έδαφος:

  • Χουμώδες
  • Μέσης σύστασης
  • Αποστραγγιζόμενο

pH:

  • Ιδανικό pH: 6,8

Άρδευση:

  • Ξηρικό
  • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

  • Εποχή: Καλοκαίρι (Ιούλιο – Αύγουστο)
  • Μέθοδος συγκομιδής: Χορτοκοπτικές μηχανές

 

Ανθεκτικό σε ασθένειες και εχθρούς

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr ,Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.