Φύτευση:

  • Εποχή: Φθινόπωρο ή Άνοιξη
  • Αποστάσεις: 0,70 – 1,00 m μεταξύ των γραμμών και 0,50 – 0,60 m επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

Ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες

Έδαφος:

  • Βραχώδες
  • Ασβεστολιθικό

pH:

  • pH: 6,0 – 8,0

Άρδευση:

  • Ξηρικό

Συγκομιδή:

  • Εποχή: Καλοκαίρι (Ιούνιο – Αύγουστο)
  • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά με μαχαίρι ή δρεπάνι

 

Ανθεκτικό σε ασθένειες και εχθρούς

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr, Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.