Σπορά σε σπορείο:

 • Εποχή: Άνοιξη (Μάρτιο)

Φύτευση:

 • Εποχή: Άνοιξη (Απρίλιο)
 • Αποστάσεις: 60 – 75 cm μεταξύ των γραμμών και 40 cm επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

 • Ελάχιστη: –6oC
 • Βέλτιστη: 15 – 30oC
 • Μέγιστη: 41oC

Έδαφος:

 • Αμμώδες
 • Αμμοαργιλώδες
 • Αποστραγγιζόμενο

pH:

 • pH: Μικρότερο ή ίσο με 6,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Καλοκαίρι (Αύγουστο)
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά ή Χορτοκοπτικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Σεπτόρια
 • Φουζάριο
 • Τήξη Σπορείων
 • Σκληρωτίνια

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr