Φύτευση:

 • Εποχή: Φθινόπωρο
 • Αποστάσεις: 7–8 x 4–5 m ή 5–6 x 5–6 m μεταξύ των φυτών

Θερμοκρασίες:        

 • Ελάχιστη: –6oC
 • Μέγιστη: 30 – 35oC

Έδαφος:

 • Αμμώδες
 • Χαλικώδες
 • Αποστραγγιζόμενο

pH:

 • pH: 6,0 – 8,0

Άρδευση:

 • Ξηρικό
 • Αρδευτικό

Κλάδεμα καρποφορίας:

 • Εποχή: Χειμώνα

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Καλοκαίρι – Φθινόπωρο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά

Ασθένειες:

 • Κερκοσπορίαση
 • Αποξήρανση κορυφών
 • Μωσαϊκό
 • Ενδόσηψη
 • Σήψη εκ ζυμώσεως

Εχθροί:

 • Ψύλλα
 • Κηροπλάστης
 • Ψήνας
 • Μύγα Μεσογείου
 • Λογχαία
 • Anthophila nemorana

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr, Βασιλακάκης Μ., 2004. Γενική και Ειδική Δενδροκομία. Εκδόσεις Γαρταγάνης. Θεσσαλονίκη.