Φύτευση:

 • Εποχή: Νοέμβριο – Ιανουάριο

Θερμοκρασίες:        

Ανθεκτικό σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες

 • Βέλτιστη: 5 – 10oC

Έδαφος:

 • Αποστραγγιζόμενο
 • Ελαφρύ

pH:

 • pH: 5,5 – 8,0

Άρδευση:

 • Ξηρικό
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Φθινόπωρο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά

Εχθροί:

 • Parlatoria chinensis
 • Carpomyia vesaviana
 • Μύγα της Μεσογείου

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, http://vclass.uop.gr, Βασιλακάκης Μ., 2004. Γενική και Ειδική Δενδροκομία. Εκδόσεις Γαρταγάνης. Θεσσαλονίκη