Σπορά:

  • Εποχή: Οκτώβριο – Μάρτιο
  • Αποστάσεις: 40 – 50 cm μεταξύ των γραμμών

Θερμοκρασίες:        

Ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες

Έδαφος:

  • Αμμοαργιλώδες
  • Οργανικό

pH:

  • pH: 4,5 – 7,6
  • Ιδανικό pH: 7,0

Άρδευση:

  • Ξηρικό

Συγκομιδή:

  • Εποχή: Μάιο
  • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά (τσουγκράνες – χτένες) ή Μηχανές

 

Ανθεκτικό σε ασθένειες και εχθρούς

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org,www.gaiapedia.gr, Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.