Φύτευση:

 • Εποχή:  Άνοιξη
 • Αποστάσεις: 8–10 x 8–10 m μεταξύ των φυτών

Θερμοκρασίες:        

Ανθεκτικό σε συνθήκες παγετού και υψηλές θερμοκρασίες

 • Ελάχιστη: –7oC

Έδαφος:

 • Ξηρό
 • Πετρώδες
 • Ασβεστολιθικό

Άρδευση:

 • Ξηρικό

Κλάδεμα καρποφορίας:

 • Εποχή: Χειμώνα

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Αύγουστο – Οκτώβριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά

Εχθροί:

 • Myelois ceratoniae
 • Αλευρώδη
 • Λεκάνιο
 • Αρουραίοι

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr