Σπορά:

  • Εποχή: Σεπτέμβριο ή νωρίς την άνοιξη (15 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)
  • Βάθος: 1,0 – 1,5 cm

Θερμοκρασίες:

  • Βέλτιστη: 8 – 19oC

Έδαφος:

  • Πηλώδες
  • Αργιλώδες

pH:

  • pH: 6,0 – 6,5
  • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,8

Άρδευση:

  • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

  • Εποχή: Φθινόπωρο – Άνοιξη
  • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

 

Ανθεκτικό σε Ασθένειες και Εχθρούς

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr , https://el.wikipedia.org