Σπορά:

 • Εποχή: Ανοιξιάτικη σπορά (Φεβρουάριο – Μάρτιο)
 • Βάθος: 2 – 3 cm

Θερμοκρασίες:

 • Βέλτιστη: 12 και 25oC

Έδαφος:

 • Βαθιά και να συγκρατούν υγρασία
 • Πηλώδη εδάφη

Ιδανικό pH: 6,5 – 8,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Μάιο – Ιούνιο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Ωίδιο
 • Σκωρίαση

Εχθροί:

 • Φυτονόμος 
 • Άπιο 
 • Βρούχος

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://en.wikipedia.org