Σπορά:

Θερμοκρασίες:

Έδαφος:

Ιδανικό pH: 6,5 – 8,0

Άρδευση:

Συγκομιδή:


Ασθένειες:


Εχθροί:

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://en.wikipedia.org

Αφήστε μια απάντηση