Σπορά:

 • Εποχή: Άνοιξη
 • Βάθος: 4 – 10 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 15 – 18oC
 • Βέλτιστη: 18 – 28oC
 • Μέγιστη: 28 – 32oC

Έδαφος:

 • Αμμοπηλώδες
 • Πηλώδες

pH:

 • pH: Μεγαλύτερο από 5,5
 • Ιδανικό pH: 6,0 – 6,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Φθινόπωρο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Λευκή σήψη
 • Σκληρωτίνια
 • Ριζοκτόνια
 • Κερκόσπορα
 • Κηλιδωτός μαρασμός της ντομάτας

Εχθροί:

 • Τετράνυχος
 • Σιδηροσκώληκες
 • Αγρότιδες

 

Πηγές:https://geoponoi.gr , www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org