Σπορά:

 • Εποχή: Φθινόπωρο (15 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου)
 • Βάθος: 3 – 5 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 2 – 6oC
 • Βέλτιστη: 20 – 25oC
 • Μέγιστη: 30 – 35oC

Έδαφος:

 • Καλώς στραγγιζόμενα,
 • Μέσης σύστασης εδάφη
 • Μέτριας γονιμότητας

pH:

 • pH: Μεγαλύτερο από 5,5
 • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,0

Άρδευση:

 • Ξηρικό
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

Εποχή: Καλοκαίρι (Ιούνιο – Ιούλιο) και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου

Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές


Ασθένειες:

 • Ριζοκτόνια
 • Σκληρωτίνια
 • Κηλίδωση φύλλων
 • Σκωρίαση
 • Βοτρύτης
 • Ιός της κίτρινης δακτυλιωτής κηλίδωσης της αγκινάρας

Εχθροί:

 • Άπιο
 • Βρούχος
 • Αφίδες

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org