Φύτευση:

 • Εποχή: Αρχές Νοεμβρίου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ενώ σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονο παγετό είναι οι αρχές της άνοιξης
 • Αποστάσεις: Προτεινόμενες αποστάσεις φύτευσης είναι 6 × 6 μέτρα, που σημαίνει περίπου 20 – 30 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα. Στους ελαιώνες πυκνής φύτευσης μπορούν να εγκατασταθούν από 100 μέχρι 160 περίπου ελαιόδενδρα ανά στρέμμα με αποστάσεις φύτευσης να κυμαίνονται από 1,5 m επί της γραμμής μέχρι 4,0 έως 6,5 m ανάμεσα στις γραμμές. Σε αυτό το σύστημα φύτευσης της ελιάς τα δένδρα εισέρχονται συντομότερα στην παραγωγή
 • Βάθος: Ανοίγουμε μεγάλους λάκκους διαστάσεων 50 × 50 cm και βάθους 50 – 60 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: –5,0 – 15οC
 • Βέλτιστη: 15 – 20o C
 • Μέγιστη: 30 – 40o C

Κλίμα:

 • Ήπιο και γλυκό κλίμα είναι ιδανικό
 • Xαρακτηρίζεται από ήπιους, υγρούς χειμώνες και ζεστά, ξηρά καλοκαίρια

Έδαφος:

 • Βαθιά εδάφη και καλό είναι να αποφεύγεται η καλλιέργεια στα αµµώδη

pH:

 • pH: 6,5 – 8,5
 • Ιδανικό pH: 7,0 – 8,0

Άρδευση:

 • Ξηρικό
 • Αρδευτικό
 • Κρίσιμα στάδια για την άρδευση της ελιάς είναι εκείνα της διαφοροποίησης των ανθοφόρων οφθαλμών, της άνθησης και καρπόδεσης (Aπρίλιο-Mάιο), η περίοδος σκλήρυνσης του ελαιοπυρήνα (Iούνιο) και τα μέσα με τέλη Αυγούστου όπου αρχίζει η διόγκωση του καρπού

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Αργά το φθινόπωρο (όταν ο πράσινος καρπός της ελιάς κοκκινίζει και αρχίζει να αποκτά ένα λαμπερό μαυροϊδές χρώμα)
 • Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι η εποχή συγκομιδής ποικίλει ανάλογα με τον τελικό προορισμό του καρπού (κονσερβοποίηση, ελαιοποίηση)
 • Μέθοδος συγκομιδής: Με το χέρι ή μηχανικά (με δονητές)

Ασθένειες:

Ασθένειες των επεξεργασμένων ελιών:

 • Ελιές προσβεβλημένες από κολοβακτηρίδια
 • Γαλάζωμα
 • Ζαπατέρα
 • Βουτυρική ζύμωση

Μη μεταδοτικές ασθένειες ελιάς:

 • Τροφοπενία βορίου ελιάς
 • Τροφοπενία καλίου ελιάς

Μυκητολογικές ασθένειες ελιάς:

 • Κυκλοκόνιο
 • Γλοιοσπόριο
 • Βούλα
 • Αδρομυκώσεις
 • Σηψιρριζίες
 • Κερκοσπόρα
 • Ωίδιο ελιάς
 • Καρκίνωση ελιάς
 • XylellaFastidiosa (Ξυλέλλα) 

Εχθροί:

 • Δάκος
 • Πυρηνοτρήτης
 • Λεκάνιο
 • Παρλατόρια
 • Βαμβακάδα
 • Ασπιδωτός
 • Ρυγχίτης
 • Φλοιτρίβης
 • Φλοιοφάγος
 • Κηκιδόμυγα φύλλου

 

 

Πηγές: www.kipogeorgiki.gr , www.agro24.gr , www.gaiapedia.gr, https://en.wikipedia.org