Σπορά:

 • Εποχή: Φθινόπωρο (20 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου)
 • Βάθος: 8 – 10 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: –6 – 4oC
 • Βέλτιστη: 12 – 20oC
 • Μέγιστη: 20 – 25oC

Έδαφος:

 • Μέσης και βαριάς μηχανικής σύστασης

pH:

 • pH: Μεγαλύτερο από 5,5
 • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Καλοκαίρι (Ιούνιο – Ιούλιο)
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Βοτρύτης
 • Περονόσπορος
 • Σκωρίαση
 • Ασκοχύτωση
 • Σκληρωτίνια
 • Ο ιός του κίτρινου μωσαϊκού του φασολιού

Εχθροί:

 • Μαύρη αφίδα των κουκιών
 • Βρούχος των κουκιών
 • Λίξος

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr,https://el.wikipedia.org