Σπορά:

 • Εποχή: Φθινόπωρο (15 Οκτωβρίου και 15 Νοεμβρίου)
 • Βάθος: 3 – 4 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 2 – 3oC
 • Βέλτιστη:10 – 20oC
 • Μέγιστη: 20 – 30oC

Έδαφος:

 • Πτωχά εδάφη, ανέχεται δε βαριά, πηλώδη εδάφη

pH:

 • pH: Μεγαλύτερο από 5,5
 • Ιδανικό pH: 6,0 – 8,0

Άρδευση:

 • Ξηρικό
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Άνοιξη
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Σκληρωτινίαση
 • Σκωρίαση
 • Ασκοχύτωση
 • Ωίδιο

Εχθροί:

 • Βρούχος
 • Φυτονόμος
 • Άπιο

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org