Σπορά:

 • Εποχή: Άνοιξη  (Φεβρουάριο – Μάρτιο)
 • Βάθος: 2 – 3 cm

Θερμοκρασίες:

 • Βέλτιστη: 21 – 24oC

Έδαφος:

 • Αργιλώδη
 • Αργιλοπηλώδη

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,6

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Καλοκαίρι
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Ωίδιο
 • Σκληρωτίνια
 • Ανθράκωση

Εχθροί:

 • Φυτονόμος
 • Bruchophagusgibbus
 • Λύγκος
 • Νηματώδης

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://en.wikipedia.org