Σπορά:

 • Εποχή: Φθινόπωρο ή αρχές άνοιξης (ανάλογα την περιοχή)
 • Βάθος: 3 – 4 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 3 – 4oC
 • Βέλτιστη: 20 – 25oC
 • Μέγιστη: 30 – 32oC

Έδαφος:

 • Αμμοπηλώδη
 • Ελαφρά κοκκινοχώµατα

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,0 – 7,0

Άρδευση:

 • Ξηρικό
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Καλοκαίρι (Αύγουστο)
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Ωίδιο
 • Σήψη από βοτρύτιδα
 • Τήξεις φυταρίων
 • Φόμοψη
 • Ριζοκτόνια
 • Σκληρωτίνια

Εχθροί:

 • Αφίδες
 • Πράσινο σκουλήκι

 

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr