Σπορά:

 • Εποχή: Νωρίς το Φθινόπωρο και την Άνοιξη
 • Βάθος: 1,0 – 2,5 cm

Θερμοκρασίες:

 • Βέλτιστη: 19 – 25oC
 • Μέγιστη: 35oC

Έδαφος:

 • Βαθιά, μέσης μηχανικής σύστασης, διαπερατά και γόνιμα εδάφη

pH:

 • pH: Μεγαλύτερο από 6,0
 • Ιδανικό pH: 6,6 – 7,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Καλοκαίρι (Ιούνιο – Ιούλιο), εάν θέλουμε να συλλέξουμε σπόρους. Αλλιώς 35 – 45 ημέρες μετά τη σπορά
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χορτοκοπτικά μηχανήματα, ελκόμενα ή αυτοκινούμενα

Ασθένειες:

 • Κηλιδώσεις φύλλων
 • Μωσαϊκό της μηδικής
 • Ριζοκτονιάσεις
 • Σκληρωτινίαση
 • Βερτισιλλίωση
 • Φουζαρίωση

Εχθροί:

 • Φυτονόμος
 • Άπιο
 • Σιτόνες
 • Αφίδες
 • Κηκιδόμυγαανθέων μηδικής

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://wikifarmer.com