Σπορά:

 • Εποχή: Φθινόπωρο (Οκτώβριο – Νοέμβριο)
 • Βάθος: 7 – 8 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 10 – 18oC
 • Βέλτιστη: 12 – 25oC
 • Μέγιστη: 25oC

Έδαφος:

 • Μέτρια χώματα αργιλοασβεστώδη
 • Αργιλοαμμώδη, που στραγγίζουν καλά το χειμώνα

pH:

 • pH: Μεγαλύτερο του 5,5
 • Ιδανικό pH: 5,6 – 7,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Χειμώνα – Άνοιξη
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Ασκοχύτωση
 • Σκωρίαση
 • Σκηρωτινίαση
 • Ωίδιο
 • Φουζάριο
 • Μωσαϊκό του μπιζελιού
 • Ριζοκτόνια

Εχθροί:

 • Βρούχος των μπιζελιών
 • Φυτονόμος
 • Σιτόνες
 • Αφίδα των μπιζελιών
 • Άπιο

 

 

Πηγές:http://mpizelia.weebly.com, www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org