Σπορά:

 • Εποχή: Φθινόπωρο
 • Βάθος: 2 – 4 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 3 – 4oC
 • Βέλτιστη: 7 – 15oC
 • Μέγιστη: 15 – 20oC

Έδαφος:

 • Αργιλώδες

pH:

 • pH: Μεγαλύτερο του 5,5
 • Ιδανικό pH: 6,5 – 7,0

Άρδευση:

 • Ξηρικό
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Καλοκαίρι (Ιούνιο – Ιούλιο)
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

 

Ανθεκτικό σε Ασθένειες και Εχθρούς 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://en.wikipedia.org