Σπορά:

 • Εποχή: Χειμώνα – Άνοιξη  (από 15 Φεβρουαρίου – 15 Μαρτίου)
 • Βάθος: 2 – 3 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 10 – 14oC
 • Βέλτιστη: 15 – 25oC
 • Μέγιστη: 25 – 31oC

Έδαφος:

 • Ελαφρά μέχρι μέσης μηχανικής σύστασης
 • Αμμώδη

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,0 – 8,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Καλοκαίρι (Ιούνιο)
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Ασκοχύτωση
 • Φουζαρίωση
 • Σκωρίαση
 • Σκληρωτινίαση
 • Αλτερναρίαση
 • Ωίδιο
 • Ριζοκτόνια

Εχθροί:

 • Λιριόμυζα
 • Βρούχος
 • Πράσινο σκουλήκι
 • Θρίπας

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org