Σπορά:

 • Εποχή: Οκτώβριο έως Δεκέμβριο
 • Βάθος: 3 – 10 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: –5 – 10oC
 • Βέλτιστη: 15 – 25oC
 • Μέγιστη: 25 – 40oC

Έδαφος:

Όλα αρκεί να μην είναι πολύ βαριά ή πολύ όξινα και να μην έχουν άλατα

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό
 • Ξηρικό

Συγκομιδή:

 • Για καρπό : Όταν κιτρινίσει το φυτό
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Δεν αναφέρθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα ασθενειών στο ρόβι, λόγω κυρίως της πολύ περιορισμένης καλλιεργούμενης έκτασης
 • Πιθανές είναι οι κοινές ασθένειες των περισσότερων χειμερινών ψυχανθών

Εχθροί:

 • Βρούχος

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://en.wikipedia.org