Σπορά:

Θερμοκρασίες:

Έδαφος:

Όλα αρκεί να μην είναι πολύ βαριά ή πολύ όξινα και να μην έχουν άλατα

pH:

Άρδευση:

Συγκομιδή:


Ασθένειες:


Εχθροί:

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://en.wikipedia.org

Αφήστε μια απάντηση