Σπορά:

 • Εποχή: Φθινόπωρο (Οκτώβριο)
 • Βάθος: 3 – 8 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 15 – 20oC
 • Βέλτιστη: 22 – 35oC
 • Μέγιστη: 40oC

Έδαφος:

 • Ελαφρά μέχρι μέσης μηχανικής σύστασης

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,0 – 8,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Καλοκαίρι (Ιούνιο – Αύγουστο)
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Φουζάριο
 • Σκληρωτίνια
 • Ριζοκτόνα
 • Περονόσπορος
 • Ασκόχυτα
 • Σκωρίαση
 • Αλτερνάρια
 • Ωίδιο
 • Βακτηρίωση της φακής
 • Μωσαϊκό του μπιζελιού

Εχθροί:

 • Βρούχος
 • Ρύκτης των λοβών
 • Σιτόνα
 • Τζιτζικάκια
 • Θρίπας
 • Αφίδες

 

 

Πηγές: www.humofert.gr, www.meteofarm.gr, www.gaiapedia.gr.