Σπορά:

 • Εποχή: Άνοιξη
 • Βάθος: 2 – 5 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 15 – 23oC
 • Βέλτιστη: 23 – 27oC
 • Μέγιστη: 27 – 30oC

Έδαφος:

 • Στραγγιζόμενα
 • Ελαφριά
 • Σκοτεινά καφέ και μαύρα με υψηλό ποσοστό οργανικής ουσίας

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,5 – 7,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Καλοκαίρι
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Ασκοχύτωση
 • Βοτρύτης
 • Σκληρωτίνια
 • Ανθράκωση
 • Σκωρίαση
 • Αλτενάρια
 • Ωΐδιο
 • Βακτηριακή κηλίδωση
 • Pythiumspp.
 • Ριζοκτόνια
 • Ξηρή σήψη των ριζών
 • Αδρομυκώσεις
 • Ιός του μωσαϊκού φασολιάς
 • Ιός του κίτρινου μωσαϊκού φασολιάς

Εχθροί:

 • Βρούχος
 • Τζιτζικάκια
 • Λιριόμυζα
 • Θρίπες
 • Αλευρώδεις
 • Νηματώδεις
 • Αφίδες
 • Τετράνυχος
 • Έντομα εδάφους
 • Σιτόνα

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org