Για τον ευρωπαϊκό αμπελοοινικό τομέα και κατά συνέπεια για τον ελληνικό, οι μεταρρυθμίσεις που εισάγει η νέα ΚΑΠ δεν διαφοροποιούν επί της ουσίας τις υφιστάμενες πολιτικές, που δρομολόγησε η ισχύουσα ΚΑΠ και εφαρμόζονται κυρίως μέσω της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (Ενιαία ΚΟΑ, ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2013) και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι συζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα μεταξύ Συμβουλίου Υπουργών, Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής (τρίλογος) συνεχίζονται ακόμη για ορισμένα θέματα, για τα οποία, υπάρχει πιθανότητα και φιλοδοξία να «κλείσουν» στις επόμενες συνεδριάσεις του υπέρ τριλόγου, ενώ σήμερα 26 και αύριο 27 Μαΐου, παράλληλα θα συνεδριάσει αυτόνομα και το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας.

Τα βασικά σημεία της μεταρρύθμισης που επηρεάζουν τον αμπελοοινικό τομέα συνοψίζονται σε δυο κατηγορίες που αφορούν στα Στρατηγικά Σχέδια που υποβάλλουν τα Κράτη Μέλη και στις μεταβολές που επέρχονται από τις τροποποιήσεις στην Ενιαία ΚΟΑ.

1. Στρατηγικά Σχέδια

Καθορίζονται οι γενικοί στόχοι των Στρατηγικών Σχεδίων για τον αμπελοοινικό τομέα, που οφείλει να συντάξει το ΥπΑΑΤρ και είναι οι εξής :

2. Μεταβολές που επέρχονται στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς (Ενιαία ΚΟΑ)

Επεκτείνεται χρονικά το καθεστώς χορήγησης Αδειών φύτευσης μέχρι το 2045 (έληγε το 2030). Δεν έγινε δεκτή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του ποσοστού από 1% σε 2%, υπολογιζόμενου επί των εθνικών επιφανειών με φυτεμένα αμπέλια. Επιπλέον προβλέπεται ενδιάμεση επαναξιολόγηση του συστήματος χορήγησης Αδειών Φύτευσης το 2028 και το 2040, προκειμένου να εξετασθούν πιθανές τροποποιήσεις του καθεστώτος.

Συζητείται επίσης η επέκταση της χρονικής περιόδου φύτευσης μετά την χορήγηση Άδειας φύτευσης ,από τρία χρόνια σε έξη χρόνια, εφ’ όσον το αποφασίζει το Κράτος Μέλος.

Αποαλκοολωμένοι οίνοι

Για το θέμα αυτό έχουν μέχρι σήμερα συζητούνται τα εξής:

Δημιουργούνται δυο νέες κατηγορίες οίνων :

 

Πηγές:www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση